Raporlar

Raporlar

Cooperation of International Funding Organizations for Developing Countries: The Case of Turkey

Many international funding organizations are operating in Turkey to provide assistance in social and economic issues, often generating positive effects. Among these organizations, the IMF, World Bank and EU supported projects, programs, and funds are vital for Turkey. They have supported stabilization policies, economic and social reforms, sustainable development projects and programs through their grants, credits and loans.

KOLLUK GÖREVLİLERİNİN İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLEN SUÇLARIN, HAKLARINDAKİ İHBAR/ŞİKÂYETLERİN KAYDI VE TAKİBİ İÇİN MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ KURULUYOR

Kolluk (polis, jandarma ve sahil güvenlik) görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idari merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesini vb. konuları düzenleyen; dolaysıyla toplumun tümünü ilgilendirmekte olan, 20.05.2016 gün ve 29717 sayılı R.G.

GÜNCEL RESMİ RAPORLARA GÖRE BELEDİYELERİMİZİN 2014 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış “2014 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu” başta olmak üzere; “2014 Yılı Maliye Bakanlığı Genel Yönetim Faaliyet Raporu”, Sayıştay ‘ın 2015 Yılı Eylül ayında TBMM’ye sunduğu  “2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu” ve “2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu” ile “2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu” vb.

ADANA: Bir Şehrin Haksız Rekabetle Gelen Önlenemez Düşüşü

ADANALI’YIK 4’üncüydük  ŞİMDİ 16’cıyız İŞSİZİK VE BORÇA BATIĞIK! ARTIK ANARYA DEĞİL İLERİ GİTMEK İSTİYORUZ! Değerli ADANALILAR, her birimizin meslekleri, beklentileri, faaliyet alanları, ideolojisi, oy verdiği siyasi parti, tuttuğu takım….farklı olabilir. Ancak biliyorum ki hepimiz tarihi boyunca hüküm sürmüş 10 uygarlığın etkilerinin görüldüğü farklı etnik köken, din, mezhepten hemşerimizin hoşgörü içinde yaşadığı toprakları bereketli ADANA sevdalısıyız.

Belediye Faaliyetlerinden Yakınmalar ve Vesayet Denetiminde Zafiyetler

Merkezi idarenin HDP’li belediyelerin faaliyetleri ile ilgili güncel yakınmalarının karşı karşıya olduğumuz terör sorunundan kaynaklandığı; bu yüzden konunun terör sorundan bağımsız olarak ele alınmasının/çözümlenmesinin olanaklı olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte yakınmaların büyük bölümü idari vesayet denetimiyle de doğrudan ilgilidir.

Türkiye ve Dünya’da İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırmalı Analizi

Çalışmanın amacı, Türkiye ile Dünya ülkeleri arasındaki işgücü verimliliği düzeyini ve değişim oranını saptamaktır. Çalışmanın kapsamı ise; imalat sanayinde işgücü verimliliğinin Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.  Çalışma dönemi olarak 2005-2014 tarihleri esas alınmıştır. Bu çalışmada oran analizi yöntemi kullanılmıştır.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLERİNE NE GETİRİYOR?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerine uygulanacak olan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme” nin yeni mali ve sosyal haklar getiren hükümleri incelenmekte; mevcut toplu sözleşme düzeninin aksayan yanlarına vurgu yapılmaktadır...

Sayfalar